Chính sách bảo mật thông tin

Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng trang web này https://shopxedaptreem.com/. Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Shop Xe Đạp Trẻ Em cùng với các hệ thống liên kết chi nhánh bao gồm nhưng không giới hạn ở shopxedaptreem.com, hoạt động, nếu có, phần cửa hàng trực tuyến (‘Store’) của trang web, (gọi chung là ‘Chúng tôi ‘,’ Chúng tôi ‘hoặc’ Của Chúng tôi ‘).

Các chi nhánh bao gồm BabyPlaza và đại lý địa phương Xetreem của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách Bảo mật và Điều khoản Sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các phần của các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Vui lòng kiểm tra định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản này sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản đã sửa đổi.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn trên Internet là quan trọng đối với chúng tôi. Là một phần của hoạt động của trang web này, chúng tôi thu thập một số loại thông tin nhất định về người dùng. Chúng tôi muốn bạn biết các loại thông tin chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với nó.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin chung từ người dùng: dữ liệu cá nhân (chẳng hạn như tên và địa chỉ email); và tổng hợp dữ liệu ẩn danh (chẳng hạn như thông tin về các dạng lưu lượng truy cập trên trang web này; ví dụ: có bao nhiêu người dùng đăng nhập vào trang web này hàng ngày).

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập khi người dùng cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như khi đăng ký nhận bản tin điện tử hoặc các dịch vụ thành viên khác, trả lời các cuộc khảo sát, mua các mặt hàng từ Cửa hàng, đăng ký đấu giá các mặt hàng có sẵn tại một cuộc đấu giá trực tuyến và / hoặc đăng ký tham gia các cuộc thi và các cơ hội khuyến mại khác do chúng tôi cung cấp.

Khi bạn đăng ký hoặc yêu cầu thông tin trên trang web này, Chúng tôi thường cần bạn cung cấp tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại trong ngày và thông tin thẻ tín dụng (chỉ khi đặt mua sản phẩm từ Cửa hàng), cũng như tạo tên người dùng và mật khẩu.

Ngoài ra, nếu bạn gửi cho Chúng tôi thư từ cá nhân, chẳng hạn như email hoặc thư, chúng tôi có thể thu thập thông tin đó vào một tệp dành riêng cho bạn. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Chúng tôi,

Thông tin tổng hợp và thông tin sử dụng

Thông tin tổng hợp, chẳng hạn như người dùng truy cập trang nào và thông tin do người dùng tình nguyện, chẳng hạn như thông tin khảo sát và / hoặc thông tin đăng ký trang web, được thu thập thông qua nhiều phương pháp khác nhau.

Trong quá trình sử dụng trang của cúng tôi, chúng tôi cũng tự động theo dõi một số thông tin nhất định về bạn. Thông tin này bao gồm URL mà bạn vừa đến, URL bạn truy cập tiếp theo, trình duyệt bạn đang sử dụng và địa chỉ IP của bạn.

Địa chỉ IP là một số tự động được gán cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn lướt web. Máy chủ web, những máy tính ‘phục vụ’ các trang web, tự động nhận dạng máy tính của bạn bằng địa chỉ IP của nó và khi bạn yêu cầu một trang từ Chúng tôi, máy chủ của Chúng tôi sẽ ghi lại địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi không liên kết địa chỉ IP với bất kỳ thứ gì có thể nhận dạng cá nhân, vì vậy mặc dù phiên của bạn sẽ được ghi lại, nhưng bạn sẽ ẩn danh với Chúng tôi.

Sử dụng thông tin do chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, tổng hợp và sử dụng mà chúng tôi thu thập cho một số mục đích. Ví dụ: Chúng tôi thu thập thông tin này để thực hiện các đơn đặt hàng hàng hóa, dịch vụ và giải thưởng, quản lý các yêu cầu thông tin và cung cấp dịch vụ thông tin, cung cấp tiếp thị bao gồm quảng cáo, theo dõi / xác minh việc tuân thủ các chính sách của mục đích trưng cầu biên tập và phản hồi.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn và hiếm khi là địa chỉ bưu điện hoặc số điện thoại của bạn để liên hệ với bạn về các vấn đề dịch vụ khách hàng hoặc các vấn đề thanh toán. Thông tin cá nhân và thông tin tổng hợp cũng được sử dụng để cải thiện nội dung của Cửa hàng.

Quản trị

Để thực hiện các hoạt động quản trị hệ thống, để tùy chỉnh nội dung và / hoặc bố cục của Cửa hàng cho từng người dùng riêng lẻ và để thông báo cho người dùng về các cập nhật đối với Cửa hàng, các khuyến mại hoặc cơ hội mà Chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng cung cấp cho bạn cơ hội từ chối dịch vụ này khi bạn yêu cầu thông tin đó trực tuyến.

Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn không muốn nhận thông tin này hoặc muốn chọn không nhận bất kỳ yêu cầu hoặc phân phối thông tin nào khác, bạn có thể 1) cập nhật thông tin tài khoản của mình trên phần hiện hành của trang web này, 2) nhấp vào ‘hủy đăng ký’ ở cuối tất cả các email của chúng tôi, hoặc 3) chỉ cần trả lời bất kỳ email nào được gửi cho bạn và nhập “Theo Dõi” làm chủ đề trả lời của bạn hoặc trong thông điệp của email.

Hô trợ sự cố

Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố, hãy trả lời email hoặc bản tin email @ web site. com mô tả vấn đề của bạn một cách chi tiết. Nếu bạn gửi cho chúng tôi email tới salebabyplaza2016@gmail.com yêu cầu hủy đăng ký tài khoản email, email yêu cầu phải đến từ địa chỉ email cụ thể đó để xác minh rằng yêu cầu là hợp lệ và cũng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin và hoạt động của bạn trên trang web để giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố và thực thi Điều khoản Sử dụng của Chúng tôi.

Tiết lộ thông tin đã thu thập cho bên thứ ba

Chúng tôi không bán, giao dịch, cho thuê hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn. Tuy nhiên, với điều kiện là các bên thứ ba đó không bao gồm các công ty con, chi nhánh, người được cấp phép, đối tác của chúng tôi, nhà bán lẻ địa phương / đã chọn của bạn, các công ty vận chuyển.

Các đối tác lưu trữ trang web hoặc các bên khác hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web này. Nếu bạn chọn nhận tài liệu tiếp thị, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà bán lẻ địa phương / đã chọn của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn ở định dạng tổng hợp, cũng như thông tin sử dụng tổng hợp, với các bên thứ ba cho cả mục đích quảng cáo và khuyến mại. Hơn nữa, Chúng tôi hợp tác với tất cả các yêu cầu thực thi pháp luật và với tất cả các bên thứ ba, để thực thi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác của họ.

Liên kết đến các trang web khác

Điều quan trọng cần lưu ý là trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác và các trang web đó có thể không tuân theo các chính sách bảo mật giống như chúng tôi.

Ví dụ: nếu bạn nhấp vào một quảng cáo trong Cửa hàng, điều này có thể đưa bạn rời khỏi trang web này và đến một trang hoàn toàn khác. Điều này bao gồm các liên kết đến các nhà quảng cáo, đại lý xe đạp, nhà cung cấp nội dung và đối tác kinh doanh, những người có thể sử dụng tên và / hoặc biểu trưng của Chúng tôi do đồng thương hiệu hoặc thỏa thuận khác.

Các trang web này có thể gửi cookie của riêng họ cho bạn, và có thể thu thập và sử dụng dữ liệu mà Chúng tôi không làm. Chúng tôi không kiểm soát các trang web này hoặc việc sử dụng, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với chúng.

Bảo vệ

Chúng tôi rất quan tâm đến tính bảo mật của tất cả thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến người dùng của trang web này. Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

Khi Chúng tôi nhận được đường truyền của bạn, Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính bảo mật của nó trên hệ thống của Chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ sở hữu thông tin thẻ tín dụng của bạn. Thông tin thẻ tín dụng được xử lý bởi các công ty xử lý thẻ tín dụng của bên thứ ba bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa.

Mọi thông tin tài khoản bạn nhập trên trang web này đều được bảo vệ bằng mật khẩu để chỉ bạn mới có thể truy cập. Bạn không nên tiết lộ mật khẩu hoặc số nhận dạng người dùng của mình cho bất kỳ ai. Thật không may, không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Do đó, trong khi Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn,

Điều khoản sử dụng

Quyền sở hữu; Hạn chế sử dụng vật liệu

Toàn bộ nội dung có trong trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa hoặc mã, được sở hữu bởi hoặc cấp phép cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, bao gồm cả sản phẩm, thiết bị, thông số kỹ thuật, mẫu mã, màu sắc và chất liệu của chúng tôi.

Bạn có thể tải xuống, xem và in văn bản và đồ họa từ trang web này, miễn là nội dung đó chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, phi thương mại và không được sửa đổi hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào. Trừ khi được cung cấp rõ ràng ở đây, bạn không được sử dụng, tải xuống, tải lên, sao chép, in, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, đăng, truyền hoặc phân phối toàn bộ hoặc một phần thông tin hoặc nội dung từ trang web này mà không có văn bản trước của chúng tôi sự cho phép. Broller, Xaming, Qitong, Babyplaza là các nhãn hiệu mà Shopxedaptreem đã đăng ký.

Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, khẩu hiệu, biểu tượng và tên thương mại khác được xác định trên trang web này. Là nhãn hiệu của chúng tôi hoặc nhãn hiệu của người cấp phép bên thứ ba hoặc nhà cung cấp khác. Không ai trong số những nhãn hiệu, tên hoặc biểu tượng này có thể được sử dụng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu của chúng.

Diễn đàn

Diễn đàn ‘có nghĩa là một khu vực trò chuyện, bảng thông báo hoặc chức năng email được cung cấp như một phần của trang web này. Quấy rối dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào trên trang web này, bao gồm qua email và trò chuyện hoặc bằng ngôn ngữ tục tĩu hoặc lạm dụng, đều bị nghiêm cấm.

Vấn đề nghiêm cấm

Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản trên hoặc thông qua trang web này bất kỳ nội dung nào bôi nhọ, nói xấu, vi phạm, tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, lạm dụng, bất hợp pháp hoặc bị phản đối có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.

Diễn đàn sẽ chỉ được sử dụng theo cách phi thương mại. Bạn sẽ không được, nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của chúng tôi. Việc phân phối hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào có chứa bất kỳ việc gây quỹ, khuyến mại, quảng cáo, hoặc chào mời hàng hóa hoặc dịch vụ.

Bằng cách tải tài liệu lên bất kỳ Diễn đàn nào hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào cho chúng tôi, bạn tự động cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền, chỉ tuân theo các hạn chế nêu rõ trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ và phân phối các tài liệu đó hoặc kết hợp các tài liệu đó vào bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển trên toàn thế giới.

Vấn đề

Chúng tôi không và không thể xem xét tất cả các thông tin liên lạc và tài liệu được đăng lên hoặc tạo bởi người dùng truy cập trang web của chúng tôi và không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của các thông tin liên lạc và tài liệu này.

Tuy nhiên, chúng tôi có quyền chặn hoặc xóa các thông tin liên lạc hoặc tài liệu mà chúng tôi xác định là (a) lạm dụng, phỉ báng hoặc khiêu dâm, (b) gian lận, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm, (c) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc trí tuệ khác quyền sở hữu của người khác, hoặc (d) xúc phạm hoặc không thể chấp nhận được đối với Chúng tôi theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

NỘI DUNG TRONG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP ‘NGUYÊN TRẠNG’ VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. ĐỐI VỚI ĐẦY ĐỦ HẠN CHẾ CÓ THỂ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI LUẬT ÁP DỤNG, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM.

NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC VẬN HÀNH CỦA TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

NHỮNG SAI LẦM SẼ ĐƯỢC SỬA HOẶC RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ LÀM CHO TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG TRANG WEB NÀY TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ SỰ ĐÚNG, CHÍNH XÁC, TIN CẬY HOẶC KHÁC. LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý.

Thông tin và Giá cả

Giá trong trang web này là có thẻ thay đổi khi kế hợp với phí ship ở từng khu vực mà gia đình yêu cầu giao theo đương vị trung gian, chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Tất cả hình ảnh, hình minh họa, màu sắc, trọng lượng trung bình và thông số kỹ thuật có trong trang web này dựa trên thông tin sản xuất tại thời điểm xuất bản. Shopxedaptreem.com có quyền thay đổi bất kỳ lúc nào, không cần thông báo, về màu sắc, trọng lượng, vật liệu, thiết bị, thông số kỹ thuật và kiểu dáng.

Bất kỳ sự thay đổi nào về màu sắc được hiển thị có thể là do các biến thể sinh sản của quá trình hiển thị. Ảnh có thể bao gồm thiết bị không có sẵn ở tất cả các thị trường. Một số mô hình có thể được hiển thị với thiết bị tùy chọn. Tất cả các sản phẩm đang có hàng. Xe đạp điện và công suất nhẹ, xếp hạng và phạm vi được điều chỉnh tối đa và sẽ giảm theo thời gian sử dụng của sản phẩm.